OGÓLNOPOLSKI ZASIĘG

Ogólnopolski zasięg

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Skuteczność działania

PEŁNY PROFESJONALIZM

Oełny profesjonalizm

Firma

Acredito AIGO to Firma wyspecjalizowana w aktywnej windykacji należności, pochodzącej z obrotu gospodarczego.

Nasze działania obejmują teren całego kraju,wystarczy nam tylko udzielenie pełnomocnictwa. Nawiązujemy współpracę z firmami pozabankowymi oraz z sektorem prywatnym. Zajmujemy się windykacją wierzytelności od przedsiębiorców oraz od osób prywatnych. Nasza oferta obejmuje również egzekwowaniem należności wynikających z tytułu: niespłaconych kredytów bankowych, pożyczek pozabankowych oraz faktur. Prowadzimy windykację upominawczą jak również twardą windykację terenową. Posiadamy wysoecjalizowaną kadrę pracowników oraz odpowiednie narzędzia pracy aby zapewnić szybkość i skuteczność działania. Odpowiednio oceniamy możliwość odzyskania długu, skutecznie zabezpieczamy roszczenie i skutecznie odzyskujemy należności naszych klientów.

ZLEĆ WINDYKACJĘ

EGZEKUCJA DŁUGU JEST NIEUNIKNIONA!

Oferta

Ogólnopolski zasięg

Windykacja należności

Nasz usługa obejmuje skuteczne działania mające na celu wyegzekwowanie od dłużnika należnych środków na rzecz naszych klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogólnopolski zasięg

Wywiad gospodarczy

Jako jedna z niewielu firm w sposób profesjonalny pozyskujemy aktualną i kompletną wiedzę o majątku dłużnika co pomaga nam w jeszcze skuteczniejszych działaniach i odzyskaniu długów naszych klientów,

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogólnopolski zasięg

Wykup wierzytelności

Zakup wierzytelności polega na bezwarunkowym wykupie należności. Taka forma transakcji oznacza przeniesienie ryzyka związanego z dochodzeniem należności trudno ściągalnych na nowego właściciela wierzytelności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Windykacja należności

Nasza usługa to podejmowanie na rzecz naszych klientów działań windykacyjnych i wyegzekwowaniu od dłużników należnych im kwot. Nie pobieramy opłat za analizę sprawy oraz opłat wstępnych i zaliczek, naszym wynagrodzeniem jest jedynie prowizja od należności ściągniętego długu.

Windykacja polubowna

Celem działań polubownych jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności. Negocjatorzy Acredito Aigo wykorzystują wszelkie możliwe drogi kontaktu z dłużnikiem – korespondencję przesyłaną pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną, komunikat SMS oraz rozmowę telefoniczną

Wywiad terenowy

Celem pracowników terenowych jest uzyskanie najszybszej spłaty zadłużenia , weryfikacja informacji pozyskanych w trakcie windykacji zza biurka, pozyskanie dodatkowych danych kontaktowych dłużnika. Wizyta ma też cel wywiadowczy - zbadanie kondycji finansowej i posiadanego przez dłużnika majątku, pod kątem ewentualnej przyszłej egzekucji komorniczej.

Postępowanie sądowe

W ramach zlecanych spraw Firma Acredito Aigo jest gotowa reprezentować klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego. Posiadamy duże doświadczenie oraz szerokie zaplecze merytoryczne co pozwala nam na zapewnienie sprawnego dla klienta przebiegu postępowania sądowego

Wywiad gospodarczy

Skuteczna windykacja opiera się na aktualnej i kompletnej wiedzy o dłużniku oraz jego majątku. Jako jedna z niewielu firm w sposób profesjonalny pozyskujemy aktualną i kompletną wiedzę o majątku dłużnika.Mamy na uwadze fakt, że procedury poszukiwania majątku przez komorników sądowych są nieskuteczne i niewydolne, docieramy do istotnych informacji o stanie majątkowym i zadłużeniu adresowanym do radców prawnych oraz adwokatów prowadzących postępowania egzekucyjne.

 • Ustalenie nieruchomości
 • Poszukiwanie majątku ruchomego
 • Ustalenie aktualnego adresu
 • Weryfikacja w Rejestrze Dłużników

Wykup wierzytelności

Zakup wierzytelności polega na bezwarunkowym wykupie należności. Taka forma transakcji oznacza przeniesienie ryzyka związanego z dochodzeniem należności trudno ściągalnych na nowego właściciela wierzytelności. Skupujemy wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania i o różnym statusie prawnym. Naszymi klientami są:osoby fizyczne,podmioty gospodarcze, podmioty publiczne, banki i firmy pożyczkowe.Korzyści:

 1. pozbycie się spraw związanych z nierzetelnymi kontrahentami i nieregulowanymi należnościami,
 2. poprawa obrazu finansów przedsiębiorstwa,
 3. zamknięcie kont analitycznych poszczególnych dłużników, pozwalające uporządkować bilans.

Cennik

 • 69% SKUTECZNOŚCI W CIĄGU PIERWSZYCH 7 DNI
 • 20 DNI - TYLE TRWA ŚREDNIO PROCES WINDYKACJI
 • OBSŁUGUJEMY SEKTOR POŻYCZEK POZABANKOWYCH
 • DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE
 • PŁACIMY DO 90% WARTOŚCI WIERZYTELNOŚCI
PROPORCJONALNY PORTFEL ZLECEŃ NA DZIEŃ 21.11.2015
FUNDUSZ PRZEZNACZONY NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI DO 28.12.2015 352 000 pln

Wybrani Klienci

Zostaw swoje dane

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!albo zadzwoń
696 874 044